VÄLKOMNA TILL FÖRENINGEN DUVEDS SKANS, FDS


Version 16, 2011, 16/11

(Föregående v.15, 11-11-10)
Grundritning av Duveds skans från c:a år 1700.
(Källa: Krigsarkivets hemsida. KrA hemsida


FDS - Teaterprojektet i Duved -> undersida!

Föreningens ändamål
Stadgarnas § 2:
Föreningen skall verka för att levandegöra karolinertiden vid och omkring Dufweds skans.

Tanken är att det skall göras på olika sätt och avsikten är att se skansen i sitt totala sammanhang över hela dess livstid, i princip 1658-1809, men även se på livet i och kring Duveds by. Stadgarna kommer att ses över.

Medlemskap och medlemsbrev

Alla är givetvis välkomna som medlemmar i föreningen såväl personer som företag och organisationer. Nedan kan Du ladda hem och läsa medlemsbrev och också ladda hem blankett med instruktioner för att betala in vår låga medlemsavgift om 100 kr/medlem.

Plusgirokonto: 645 87 22 - 3
OBS! Glöm inte bort att meddela från VEM inbetalningen kommer!

Bilder från utgrävningarna 2009 - > FDS bildgalleri

Gå in i galleriet och se på bilderna! (Nytt 09-12-30)

www.karoliner.com (Armfelts karoliner)
Naboer AB:s hemsida bl.a. med bildspel: Armfelts karoliner (Nytt 11-02-14)

Protokoll

Årsmötesprotokoll FDS 2006 sida 1 av 2 (Nytt 06-11-15)
Årsmötesprotokoll FDS 2006 sida 2 av 2 (Nytt 06-11-15)
FDS Årsmötesprotokoll 2007-10-17(Nytt 08-11-27)
FDS Årsmötesprotokoll 2008-12-09(Nytt 09-02-13)
FDS Verksamhetsberättelse 2008-2009 (Nytt 10-06-09)
Årsmötesprotokoll FDS 2009-12-10 (Nytt 10-06-09)
FDS Verksamhetsberättelse 2009-2010 (Nytt 11-03-03)

Årsmötesprotokoll FDS 2010 (110227) (Nytt 11-03-03)
Kommande verksamhet
<>
Datum Verksamhet
Sö 30/11-2011 kl.19.00 Teaterprojektet, möte med manusförfattaren m.m.
Plats: Duveds skola
Nytt 11-11-10
Sö 11/12-2011 kl.14.00 Årsmöte 2011 (OBS! Framflyttat till 11 december!)
Plats: Millestgården
Nytt 11-04-06, Korrigerat 11-11-10
Augusti 2012
VIKTIGT!
Arkeologiska utgrävningar på skansen, omg II
Prel. v.33 för publika grävningar, skolgrävningar prel.aug-sep.
Planeringen inför nästa grävsäsong på Duveds skans har börjart.
Inriktningen är att den skall äga rum i augusti 2012, vi befinner oss alltså i förberedelsetid.
Är Du intresserad av att medverka på ett eller annat sätt - tveka då inte att sända ett ebrev till hr ordf.:
ordf[ad]duvedsskans.se
I likhet med omgång I, genomförs utgrävningar på skansen i samverkan med Jamtli. (länsmuséet).
Nytt 11-04-06
2018-2019 Arbetet med förberedelser för vad som kan genomföras vid 300-års minnet av fälttåget har börjat!
Bl.a. har Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar, RSMF föreslagit två (alt. tre)
större sammandraningar med historiskt återskapande (Re-enactment),
i augusti i Duved samt i januari 2019 på fjället mellan Tydal och Handöl. Ev. kan evenemang i Trondheim tillkomma.
- -


Planering och förberedelser i föreningen kretsar kring följande "stora" saker f.n.:
 • Teaterprojektet
 • Arkeologiveckan - utgrävningar på skansen
 • Inför 300-års minnet 1718/19 - 2018/19


 • Kontakt

  sekr@duvedsskans.se
  ordf@duvedsskans.se
  Adress:
  Föreningen Duveds skans, FDS
  c/o sekr. Sylvi Jektvik
  Millestgården, Duvedsbyn 187
  SE-830 15 DUVED